Wallbrings

Ägare:
Malin Wallbring

Webbsida

Email

Adress

Malin Wallbring
Jämtlandet 9
18697 Brottby
Medlemsnummer:
588 345
Startår för uppfödningen:
2016
Totalt antal avkommor:
20
Procent MH:ade avkommor:
40%
Totalt antal MH:ade avkommor: 8