True Happiness

True Happiness

Ägare:
Kid Sjöö

Adress

Kid Sjöö
Geteboda Björnstugan
64396 Julita

Email

Webbsida

Medlemsnummer

668 758
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
9
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Nej
Avkommor över 24 månader:
6
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
50%
Procent HD-röntgade:
50%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
20%