Take The Lead

Take The Lead

Ägare:
Anna Ångström

Adress

Anna Ångström
Betselvägen 54
85750 Sundsvall

Email

Webbsida

Medlemsnummer

638 093
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
0
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ingen uppgift angiven
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Nej
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%