Stjernborgens

Ägare:
Carina Stjernborg

Webbsida

Email

Adress

Carina Stjernborg
Resedavägen 1
178 52 Ekerö
Medlemsnummer:
211 083
Startår för uppfödningen:
2003
Totalt antal avkommor:
58
Procent MH:ade avkommor:
94%
Totalt antal MH:ade avkommor: 51Antal valpar undantagna från MH: 4
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.