Spinnrocken

Spinnrocken

Ägare:
AnnLoice Jarderot

Adress

AnnLoice Jarderot
Hellvi Stengrinde 217
62450 Lärbro

Email

Webbsida

HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
79
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
55
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
65%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
80%
Procent HD-röntgade:
85%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
56%