Spexas

Ägare:
Bitte Sundin

Webbsida

Email

Adress

Bitte Sundin
Flyinge Lillegård 572
24791 Södra Sandby
Medlemsnummer:
321 726
Startår för uppfödningen:
2018
Totalt antal avkommor:
8
Procent MH:ade avkommor:
88%
Totalt antal MH:ade avkommor: 7