Sjölandets aussies

Sjölandets aussies

Ägare:
Eva-Lotta Clemens

Adress

Mikael Clemens
Ilandet Sjölandet
64691 Gnesta

Email

Medlemsnummer

711 612
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
0
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Nej
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%