Shihrott's

Shihrott's

Ägare:
Jeanette Fogelberg

Adress

Jeanette & Kent Fogelberg
Rättaregatan 46
25356 Mörarp

Email

Webbsida

Medlemsnummer

129 122
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
19
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
14
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
86%
Procent HD-röntgade:
86%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
57%