Shihrott'z

Ägare:
Jeanette Fogelberg

Webbsida

Email

Adress

Jeanette & Kent Fogelberg
Rättaregatan 46
25356 Mörarp
Medlemsnummer:
129 122
Startår för uppfödningen:
2012
Totalt antal avkommor:
37
Procent MH:ade avkommor:
70%
Totalt antal MH:ade avkommor: 26