Shihrott's

Ägare:
Jeanette Fogelberg

Webbsida

Email

Adress

Jeanette & Kent Fogelberg
Rättaregatan 46
25356 Mörarp
Medlemsnummer:
129 122
Totalt antal avkommor:
19
Procent MH:ade avkommor:
0%