Odd's *

Odd's *

Ägare:
Maja Klarèn

Adress

Maja Klarèn
Haelsovaarden 39 bönnarp
25442 Helsingborg

Email

Medlemsnummer

753 862
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
0
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Nej
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%