Northern Skill'z

Ägare:
Matilda Eriksson

Webbsida

Email

Adress

Matilda Eriksson
Grynnvägen 10
95272 Sangis
Medlemsnummer:
727 041
Startår för uppfödningen:
2021
Totalt antal avkommor:
0
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0