Nordic Lake

Ägare:
Josefine Larsson

Webbsida

Email

Adress

Josefine Larsson
Orrböle 121
91494 Nyåker
Medlemsnummer:
439 242
Startår för uppfödningen:
2009
Totalt antal avkommor:
42
Procent MH:ade avkommor:
62%
Totalt antal MH:ade avkommor: 24Antal valpar undantagna från MH: 3
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.