Nikkitorpet's

Nikkitorpet's

Ägare:
Suzan Edström

Adress

Suzan Edström
Torrsjö 210
862 95 Njurunda

Email

Webbsida

Medlemsnummer

550 671
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
33
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
33
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
30%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
76%
Procent HD-röntgade:
85%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
30%