Macenzies

Ägare:
Sandra Nilsson

Email

Adress

SANDRA NILSSON
Enebacks vägen 2
52237 TIDAHOLM
Medlemsnummer:
636 332
Startår för uppfödningen:
2020
Totalt antal avkommor:
6
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0