Lojocas

Lojocas

Ägare:
Annelie Nilsson

Adress

Annelie Nilsson
Kyrkogatan 10
512 50 Svenljunga

Email

Webbsida

Medlemsnummer

466 531
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
13
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
13
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
46%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
100%
Procent HD-röntgade:
100%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
62%