Köldknäppens

Köldknäppens

Ägare:
Jenny Naarttijärvi

Adress

Jenny Naarttijärvi
Sveavägen 9
92294 Tvärålund

Email

Webbsida

Medlemsnummer

567 837
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
5
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%