Kennel Ojoys

Kennel Ojoys

Ägare:
Nina Pohl

Adress

Nina Pohl
Ölmstorpsv 19
648 30 Hälleforsnäs

Email

Webbsida

Medlemsnummer

434 549
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
19
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
10
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
70%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
100%
Procent HD-röntgade:
90%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
60%