Jemihill's

Ägare:
Marie Mander

Email

Adress

Marie Mander
Hanaskogsvägen 200
29195 Färlöv
Medlemsnummer:
670 512
Startår för uppfödningen:
2018
Totalt antal avkommor:
13
Procent MH:ade avkommor:
38%
Totalt antal MH:ade avkommor: 5