Jemihill*

Jemihill*

Ägare:
Marie Mander

Adress

Marie Mander
Hanaskogsvägen 200
29195 Färlöv

Email

Medlemsnummer

670 512
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
0
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Nej
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%