Hyjenaz

Ägare:
Zandra Hamrén

Webbsida

Email

Adress

Zandra Hamrén
Nyhem 65
90594 Umeå
Medlemsnummer:
630 032
Startår för uppfödningen:
2011
Totalt antal avkommor:
28
Procent MH:ade avkommor:
69%
Totalt antal MH:ade avkommor: 18Antal valpar undantagna från MH: 2
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.