Hyjenaz

Hyjenaz

Ägare:
Zandra Hamrén

Adress

Zandra Hamrén
Nyhem 65
90594 Umeå

Email

Webbsida

Medlemsnummer

630 032
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
10
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%