Feelin' Right's Kennel

Ägare:
Carina Lindström

Email

Adress

Carina Lindström
Frostkåge 173
93492 Kåge
Medlemsnummer:
166 614
Startår för uppfödningen:
2018
Totalt antal avkommor:
8
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0