Feelin Right's Kennel

Ägare:
Carina Lindström

Email

Adress

Carina Lindström
Frostkåge 173
93492 Kåge
Medlemsnummer:
166 614
Totalt antal avkommor:
9
Procent MH:ade avkommor:
0%