Feelin Right's Kennel

Feelin Right's Kennel

Ägare:
Carina Lindström

Adress

Carina Lindström
Frostkåge 173
93492 Kåge

Email

Medlemsnummer

166 614
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
9
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%