Fairymoves

Fairymoves

Ägare:
Linnéa Lundberg

Adress

Linnea Lundberg
Älvvägen 12
961 44 Boden

Email

Webbsida

Medlemsnummer

630 359
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
7
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
7
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
57%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
71%
Procent HD-röntgade:
100%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
85%