Fairymoves

Ägare:
Linnéa Lundberg

Webbsida

Email

Adress

Linnea Lundberg
Kartlavsgatan 7
97636 Luleå
Medlemsnummer:
630 359
Startår för uppfödningen:
2014
Totalt antal avkommor:
14
Procent MH:ade avkommor:
100%
Totalt antal MH:ade avkommor: 10Antal valpar undantagna från MH: 4
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.