Emterborns

Ägare:
Madeleine Emterborn

Webbsida

Email

Adress

Madeleine Emterborn
Kvarngärdesgatan 23
63355 Eskilstuna
Medlemsnummer:
711 396
Startår för uppfödningen:
2013
Totalt antal avkommor:
7
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0Antal valpar undantagna från MH: 7
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.