Empress

Ägare:
Ann & Jennifer Hård

Webbsida

Email

Adress

Ann Hård
Nybodavägen 44
762 41 Rimbo
Medlemsnummer:
465 364
Startår för uppfödningen:
2008
Totalt antal avkommor:
44
Procent MH:ade avkommor:
89%
Totalt antal MH:ade avkommor: 34Antal valpar undantagna från MH: 6
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.