Eastcoast pearls

Eastcoast pearls

Ägare:
Lea Edberg

Adress

Lea Edberg
Andra Västralundsgatan 11
59337 Västervik

Email

Webbsida

Medlemsnummer

667 405
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
8
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
12%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
50%