Drops of Amber

Ägare:
Kitty-Lou Lindkvist

Email

Adress

Kitty-Lou Lindkvist
Ängsvägen 20
556 33 JÖNKÖPING
Medlemsnummer:
617 523
Startår för uppfödningen:
2020
Totalt antal avkommor:
6
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0