Drömteamet's

Ägare:
Linda Kajava

Webbsida

Email

Adress

Linda Kajava
Vallinsvägen 29
97596 Luleå
Medlemsnummer:
644 067
Startår för uppfödningen:
2014
Totalt antal avkommor:
24
Procent MH:ade avkommor:
71%
Totalt antal MH:ade avkommor: 17