Dirty South’s

Ägare:
Sabine Malmgren

Webbsida

Email

Adress

Sabine Malmgren
Parkgatan 4
26737 Bjuv
Medlemsnummer:
573 931
Startår för uppfödningen:
2008
Totalt antal avkommor:
21
Procent MH:ade avkommor:
62%
Totalt antal MH:ade avkommor: 13