Coworkers

Ägare:
Cari Rörström

Webbsida

Email

Adress

Cari Rörström
Talluddevägen 11
98192 Kiruna
Medlemsnummer:
313 102
Startår för uppfödningen:
2007
Totalt antal avkommor:
29
Procent MH:ade avkommor:
62%
Totalt antal MH:ade avkommor: 18