Caradee's

Ägare:
Carina Forsberg

Webbsida

Email

Adress

Carina Forsberg
Hagtornsvägen 8
184 43 Åkersberga
Medlemsnummer:
207 944
Startår för uppfödningen:
2009
Totalt antal avkommor:
31
Procent MH:ade avkommor:
82%
Totalt antal MH:ade avkommor: 23Antal valpar undantagna från MH: 3
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.