Bullaburra

Bullaburra

Ägare:
Ancilla Van Engelen

Adress

Ancilla Van Engelen
Ladö Hermansdal
36024 Linneryd

Email

Webbsida

Medlemsnummer

653 612
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
6
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Nej
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
50%
Procent HD-röntgade:
86%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
33%