Border`s Blackpearl

Ägare:
Katja Wolters

Webbsida

Email

Adress

Katja Wolters
Mörkagården 2 Öttum
53592 Kvänum
Medlemsnummer:
709 646
Startår för uppfödningen:
2018
Totalt antal avkommor:
14
Procent MH:ade avkommor:
43%
Totalt antal MH:ade avkommor: 6