Border`s Blackpearl

Ägare:
Katja Wolters

Webbsida

Email

Adress

Katja Wolters
Mörkagården 2 Öttum
53592 Kvänum
Medlemsnummer:
709 646
Startår för uppfödningen:
2018
Totalt antal avkommor:
48
Procent MH:ade avkommor:
61%
Totalt antal MH:ade avkommor: 25Antal valpar undantagna från MH: 7
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.