Best Wishes

Best Wishes

Ägare:
Sandra Siverman och Åsa Siverman

Adress

Sandra Siverman
Stråtenbo 510
79194 Falun

Email

Webbsida

Medlemsnummer

397 460
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
27
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
19
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
10%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
79%
Procent HD-röntgade:
89%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
47%