BE's aussie kennel

Ägare:
Eva Lindqvist

Webbsida

Email

Adress

Eva Lindqvist
Kraftvägen 38
605 80 Svärtinge
Medlemsnummer:
655 547
Startår för uppfödningen:
2020
Totalt antal avkommor:
11
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0