Basic Blue

Ägare:
susanna Holmbom

Webbsida

Email

Adress

Susanna Holmbom
Flarkenvägen 16
94534 Rosvik
Medlemsnummer:
643 801
Startår för uppfödningen:
2019
Totalt antal avkommor:
5
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0