Vallhund

På denna sida hittar ni lite mer information om aussien som vallhund, bland annat finns här en arbetsbeskrivning, kortfattade beskrivningar över SVAK vallhundsprov samt ASCA vallhundstävlingar men även artiklar, resultat från undersökningar och enkäter, filmer etc.

2013.12.20 Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund. Policyn är framtagen under hösten 2013 av Svenska Kennelklubben (SKK) i samråd med Svenska Fåravelsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, SVaK, Djurskyddet Sverige m fl special- och avtalsanslutna klubbar inom SKK som bedriver vallhundsträning. Samtliga medlemmar i SKK-organisationen förväntas att följa denna policy vid vallningsträning med hund.

 

ARBETSBESKRIVNING

Australian shepherd utvecklades i västra delarna av Amerika som en ranch- och gårdshund för allomfattande gårdsarbete. Det krävdes en tuff, tålig och mångsidig vallhund med en rejäl arbetsmoral. Vallhundens arbete bestod vanligtvis av att flytta mycket stora fårflockar och nöthjordar mellan sommar- och vinterbete, samla in avstickande nöt från buskage samt flytta boskap i trånga utrymmen så som rännor och fållor. Denna typ av arbeten är fortfarande där Australian Shepherd är som bäst och är mest uppskattad.

Australian shepherd kategorieras som en kroppsvallare eller loose-eyed vallhund. Det är en smidig och självsäker vallhund med pondus. Den har en unik vallstil som skiljer sig från vallhundar med eye, då den arbetar nära djuren med en upprätt stil. Samtidigt som hunden uppvisar dessa utmärkande egenskaper har den förmågan och mångsidigheten att kontrollera alla typer av boskap på ett effektivt och medvetet sätt.

Australian shepherd utmärker sig för sin fallenhet att kontrollera stora och/eller långsamma fårflockar och nöthjordar och är mycket uppskattad för sin överlägsna förmåga att på ett effektivt sätt hantera boskap i trånga utrymmen. Australian shepherd är naturligt kraftfull och intensiv och kan lätt läras att anpassa tryck och avstånd beroende på vilken typ av djur de vallar. Som kroppsvallare uppvisar Australian shepherd vid arbete pendlingar, bett och/eller ett auktoritärt skall men även eye om det behövs för att kontrollera djuren.
Fritt översatt från ASCA's Working description, 2012

Pendling

Rasens kroppsrörelser är mjuka, balanserade och vägvinnande när den rör sig lätt från sida till sida bakom flocken för att hålla ihop och förflytta den framåt. Det här är en för rasen naturlig rörelse som den kan fortsatta med i timmar.

Bett

Rasen använder bara bett för att flytta motvilliga eller utmanade djur. Det ideala är ett naturligt bett mot boskapens huvud eller hasor, ett lågt bett i hasen för att flytta nötkreatur eller ett bett mot huvudets nos eller panna för att vända ett djur tillbaka till hjorden.

Skall

Rasen kan använda sig av skall för att flytta på boskap eller i en utmanande situation. Skallet är konservativt och det ska vara autoritärt när det används. Medans ett bett bara påverkar ett enskilt djur så kan ett skall påvekra en hel flock och det är som mest effektivt när en flock har stannat, som i en trång ränna. Det rastypiska skallet är framförallt användbart när de samlar ihop nötboskap från buskig terräng.

Eye

Eftersom rasen är en kroppsvallare/loose-eyes hund, så föredrar de att använda sin autoritäritet och närvaro för att flytta boskap. Men om de blir utmanade kan de använda sig av sitt eye på ett tydligt och medvetet sätt tills utmaningen är över.

 

ASCA VALLNINGSPROGRAM

För Australian shepherd finns ett utformat vallningsprogram genom moderklubben ASCA (Australian Shepherd Club of America). Då ASCA inte är ansluten till den Amerikanska Kennelklubben och inte heller till FCI så är dessa meriter inofficiella inom SKK.

Syftet är att bevara och främja rasens instinkter, mångsidighet och natruliga arbetsförmåga genom flera tävlingsklasser på olika djurslag. I Europa ordnas en del ASCA sanktionerade Stockdog Trials, bland annat i Sverige, Finland, Holland och Tyskland.

Det finns en maxpoäng som domaren utgår ifrån och drar bort poäng för missar och oförmåga. I varje klass har man en viss tid på sig. Även hundens förmåga att kontrollera djuren inför och vid varje hinder bedöms. Det premieras om hunden inte går på ren lydnad utan visar egen förmåga att kontrollera och känna djuren

Titles

STD (Started Trial Dog)
OTD (Open Trial Dog)
ATD (Advanced Trial Dog)
WTCH (Working Trail Champion - erhålls vid 2 leg i ATD på alla tre djurslag)

PATD (Post Advanced Trial Dog)
OFTD (Open Farm Trial Dog)
AFTD (Advanced Farm Trial Dog)
RD (Ranch Dog)
RTD (Ranch Trial Dog)

ASCA Stockdog Rules
WEWASC - Tävlingar i Europa
SWEDASC - Svensk underklubb till ASCA

ASCA Arena Trail

Det finns tre olika klasser där alla tre djurslagen ingår (får, nöt, anka)
STD (Started Trial Dog)
OTD (Open Trial Dog)
ATD (Advanced Trial Dog)

Utöver de tre klasserna finns det även olika banor, A till F, med olika svårigheter. I varje klass måste man ha 2 leg (kvalificerande poäng) för olika domare för att avancera till nästa klass, samt få titeln STD, OTD eller ATD följt av djurslaget med bokstav, s för sheep, c för cattle och d för ducks.

Kvalificerande poäng i respektive klass är
STD minst 69p av 100 möjliga.
OTD och ATD minst 88p av 125 möjliga.

ASCA

SVAK Vallhundsprov och tävlingar

Vallhundsprov (VP) betraktas som ett arbetsprov för att testa hundarnas förmåga att valla får eller kor. Syftet är att ta till vara och utveckla vallhundarnas bruksegenskaper till gagn för de som arbetar med får och nötkreatur. Utöver vallhundsproven arrangeras det även tävlingar i vallning och det är Svenska Vallhundklubben som är ansvarig för tävlingsverksamheten i Sverige.

Vallhundstävlingar består av ett antal olika moment som testar hundens förmåga att, i samarbete med föraren, hantera djur effektivt, kontrollerat och med ett minimum av stress. Detta skall ske inom en föreskriven tid. Varje moment ska ses som en uppgift, som ekipaget är satt att lösa. Klarar man uppgiften skall en bedömning ske. Om ekipaget inte löser uppgiften får den tävlande ej gå vidare till nästa moment. Moment som hoppas över eller tas i fel ordning medför diskvalificering.

Hunden skall valla djuren på ett effektivt sätt den kortaste vägen, i ett lugnt jämnt tempo, runt banan utan att korsa djurens väg. Stor vikt läggs vid god djurhantering.

Klassindelning - får

VP (Vallhundsprov, officiellt stambokfört prov)
IK-1 (Internationell Klass-1 -inofficiell)
IK-2 (Internationell Klass-2 - inofficiell)
CK (Certifikat Klass - officiell stambokförd tävling)
SM (Svenskt Mästerskap - inofficiellt)

Klassindelning - nöt

VP (Vallhundsprov, officiellt stambokfört prov)
NN-1 (Nordisk Nöt-1 - inofficell)
NN-2 (Nordisk Nöt-2 - inofficiell)
CK (Certifikat Klass - officiell stambokförd tävling)
SM (Svenskt Mästerskap - inofficiellt)

VP är öppet för alla hundar.
IK-1, IK-2 samt NN-1 och NN-2 är öppet för alla registrerade hundar.
CK och SM är öppet för alla hundar med Godkänt Vallhundsprov.

Regelbok över samtliga klasser och mer genomförlig beskrivning finns här!

Vallhundsprov

Hämtning - 100 meter
Djuren skall hämtas från utställningsplatsen till föraren, som står vid startstolpen under hela momentet.
Fösning - 100 meter
Djuren drivs av hunden från startstolpen mot och sedan igenom/förbi ett hinder bestående av två grindar.
Drivning - 200 meter
Djuren drivs runt den anvisade banan. Förarens placering är valfri.
Fålla in
Föraren öppnar grinden. Djuren drivs in i fållan. När alla djur är inne stänger föraren grinden.
Fålla ut
Föraren släpper in hunden som går in i fållan och driver ut djuren. När alla djur är ute skall hunden ta kontroll över flocken.

VP bana

För godkänd vallhund krävs att alla moment skall vara genomförda och godkända, med minst 50% av maxpoängen samt minst 50% av hämtningspoängen. Hunden skall också vara tillgänglig.

Regelbok

AKC Vallning

Avsikten med icke tävlingsinriktade Herding Tests är att erbjuda vallhundsägare ett standardiserat mått med vilket en hunds grundläggande instinkt och träningsmöjlighet kan mätas.

Avsikten med det tävlingsinriktade provprogrammet, Herding Trail, är att bevara och utveckla den vallförmåga som finns medfödd hos vallhundsraserna, och att visa upp att de kan utföra de nyttiga funktioner som de ursprungligen avlades för. Även om tävlingar är konstgjorda arrangemang som skall efterlikna naturliga herde- och gårdssituationer, så är de standardiserade test för att mäta och utveckla vallhundsrasernas särdrag.

Bana A är en allround gårdsbana, som är skapad för att visa vallhundens mångsidighet. Föraren skall inte själv gå igenom hindren, i någon klass, om inte annat sägs i dessa regler.

Bana B är en öppen fälttävling som visar vallhundens förmåga att kontrollera och förflytta boskap på ett större område.

Bana C speglar en herdes dag, när denne följer flocken och flyttar den till olika ostängslade områden för att låta djuren beta.Endast får används och minimumantalet djur i flocken är 20 stycken.

Titles

HT (Herding Tested Dog)
PT (Pre-Trial Tested Dog)
HS (Herding Started)
HI (Herding Intermediate)
HX (Herding Excellent)
HC (Herding Champion- AKC delar ut ett Herding Champion certifikat till berättigad hund som har erhållit en HX titel och tjänat in 15 championatspoäng i Advanced klassen)

AKC Herding Regulation
IKV - Intresserföreningen Kroppsvallarna

AKC Herding Trail

Det finns tre olika klasser där alla tre djurslagen kan ingår (får, nöt, anka)

HS (Herding Started)
HI (Herding Intermediate)
HX (Herding Excellent)

Utöver de tre klasserna finns det även olika banor, A, B och C.

AKC delar ut et certifikat för en viss bana och visst djurslag för en berättigad hund, och identifierar användandet av t.ex. titeln HI (bana och djurslag) efter namnet på hunden i officiella AKC-register när hunden blivit certifierad av tre olika domare att ha fått kvalificeringspoäng i Intermediate klassen, på samma bantyp och djurslag, vid tre licensierade eller medlems tävlingar.

Kvalificeringspoäng skall vara 60 eller fler poäng i alla klasser, under förutsättning att ingen delpoäng är mindre än hälften av den möjliga poängen.

AKC bana
AKC A-bana

Källor:

Svenska Vallhundsklubben (SVAK) www.svak.se
Australian Shephed Club of America (ASCA) www.asca.org