Valberedningens_forslag_till_SASK_styrelse_2022_2023.docx