Aktuellt

 • Prov- och träningsverksamhet

  Enligt besked från SBK kommer all officiell prov- och tävlingsverksamhet att ställas in. Beslutet gäller till och med 28 februari 2021. Besked om vad som händer efter detta datum kommer under februari.

  Verksamhet som trots ovanstående kan genomföras är MH, MT, exteriörbeskrivningar och inmätningar av hundar under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning. Läs mer på SBK:s sida https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapand

 • Information från SASK:s styrelse (december 2020)

  • Kullstatistiken är klar. Det har varit mycket krångel i år, nya personer som har gjort den, men det har också gjorts en extra översyn för att säkerställa att det inte smugit sig in felaktigheter. För att göra det lättare att hitta filerna, har vi skapat en ny undersida på sask.nu enkom för kullstatistiken. Notera att där finns två dokument: en för kullstatistiken och en där vi tagit fram statistik över svanslängder i registrerade kullar.
  • MT och MH kommer att genomföras i juni respektive juli i Uddevalla. Titta i tävlingskalendern. Vi måste självklart reservera oss för Coronan och de restriktioner som FHM och regeringen har. Men vi hoppas att vaccinationen har kommit så pass långt att vi kan återgå till en aktiv verksamhet.
  • Vi påminner om årsmötet 2021 som kommer att hållas den 7 mars. Mötet blir digitalt, det har vi berättat tidigare, men exakt hur upplägget blir återkommer vi till, när vi pratat med SKK.  Viktigt är att du har koll på om din mejladress är korrekt, då kallelse, handlingar och instruktioner kommer att komma till din mejlbox. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Nomineringstiden för förtroendeposter inom SASK 2021 är nu slut. 15 december var sista dag, som medlemmarna kunde lämna sina förslag. Nu har valberedningen möjlighet att justera sitt preliminära förslag (det som ni fick i mejlboxen i mitten av november). Alla förslag som inkommit fram tills den 15 december kommer att presenteras på årsmötet.
  • Arbetet med den nya versionen av RAS har fått stöttning av en av Sveriges främsta experter av Australian Shepherd. Styrelsen och Avelsrådet bugar, bockar och gör vågen.
  • Aussietidningen nr 3 & 4 (extra ”tjock” version) kom till era e-brevlådor strax innan jul – denna gång i ett bläddringsbart skick. Det tog lite extra tid på slutet, då vi hade lite strul med en artikel. Bläddepdf:en i sin första version blev dessutom lite skum – tryckeriet fick göra om filen. Vi hoppas att ni loggade in igen för att få en mer läsbar fil.  
  • Årets aussie kommer inte att delas ut för 2020, enligt beslut från styrelsen. Året har inneburit begränsat med tävlingar och de av våra medlemmar som finns i riskgruppen har sannolikt varit försiktiga att delta i det som trots allt har erbjudits. Vi ser istället fram emot 2021.
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem. Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Klubben -> Medlemskap Välkommen som medlem!

  Styrelsen önskar er alla en god avslutning av 2020 och en bra början på 2021. Ta hand om er och era medmänniskor. Håll i, håll ut och håll avstånd!

  Allra bästa hälsningar,
  Styrelsen för SASK

 • Information från SASK:s styrelse (för november 2020)

  • Årsmötet 2021 kommer att hållas den 7 mars kl 11.00 och blir digitalt via Zoom. Kallelse med instruktioner kommer att komma till din mejl, varvid det är extra viktigt att du har angett mejladressen korrekt på Mina sidor. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Valberedningens förslag på styrelse och övriga förtroendeposter har vi skickat ut till alla SASK:s medlemmar samt lagt på sask.nu. Vi påminner om att alla medlemmar har möjlighet, enligt de nya stadgarna, att komma med ytterligare förslag på namn till styrelseposter eller andra förtroendeposter. Skicka ditt förslag till styrelsen på mejl sekreterare@sask.nu  Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost. Förslaget ska ange:
   • vilken funktion som avses
   • namn på kandidaten
   • en kort presentation och gärna en beskrivning varför hen är lämplig för den post som du föreslår
   • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter
  • Möjligheten att få registrera stamtavlor för ASCA-reggade importer har styrelsen arbetat med under året. Frågan ligger nu hos Avelskommittén inom SKK som kommer att utreda möjligheterna.
  • Aussietidningen nr 3 (extra ”tjock” version) kommer ut i mitten av december. Vi är i sluttampen av arbetet.        
  • Den exteriörbeskrivning som var planerad i Helsingborg i november fick ställas in på grund av de striktare Coronarestriktioner som införts.      
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via https://sask.nu/klubben/medlemskap Välkommen som medlem!

  Sköt om er därute och var rädda om er och om era medmänniskor!

  Allra bästa hälsningar,
  Styrelsen för SASK

 • Valberedningens preliminära förslag för 2021/2022

  Hej alla SASK-medlemmar

  Svenska Australian Shepherdklubbens (SASK:s) valberedning kommer här med sitt preliminära förslag till styrelse och övriga förtroendevalda 2021. Förslaget är skickat till alla medlemmar på mejl. SBK har nya stadgar vilka bland annat innebär att klubbarnas valberedningar ska föreslå nya styrelsekandidater senast den 15 november och presentera förslaget för medlemmarna. Vi ligger tyvärr lite efter i tidsplanen. Nedan finns valberedningens förslag inför årsmötet 2021:

  Ordförande: Vakant nyval 1 år
  Vice ordförande: Liz Knutsson nyval 2 år
  Sekreterare: Maria Sjöberg nyval 2 år
  Ledamot 1: Jenny Nyberg nyval 2 år
  Suppleant 1: Agnetha Andersson nyval 2 år
  Revisor 1: Ingela Bergare omval 1 år
  Revisor 2: Vakant nyval 1 år
  Revisorssupleant 1: Camilla Appelgren omval 1 år
  Revisorssuppleant 2: Jenny Naartijärvi omval 1 år
  Årsmötesordförande: Vakant  

  Enligt de nya stadgarna kan du som medlem nominera ytterligare kandidater till styrelsen eller andra förtroendeposter genom att skicka ett förslag till styrelsen. Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost.

  Förslaget ska ange:

  • vilken funktion som avses
  • namn på kandidaten
  • en kort presentation
  • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter

   

  Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Förslagen mejlas till sekreterare@sask.nu

  m t o t f l s
1
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
2
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
3
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
4
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
5
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31