Aktuellt

 • Valberedningens preliminära förslag för 2021/2022

  Hej alla SASK-medlemmar

  Svenska Australian Shepherdklubbens (SASK:s) valberedning kommer här med sitt preliminära förslag till styrelse och övriga förtroendevalda 2021. Förslaget är skickat till alla medlemmar på mejl. SBK har nya stadgar vilka bland annat innebär att klubbarnas valberedningar ska föreslå nya styrelsekandidater senast den 15 november och presentera förslaget för medlemmarna. Vi ligger tyvärr lite efter i tidsplanen. Nedan finns valberedningens förslag inför årsmötet 2021:

  Ordförande: Vakant nyval 1 år
  Vice ordförande: Liz Knutsson nyval 2 år
  Sekreterare: Maria Sjöberg nyval 2 år
  Ledamot 1: Jenny Nyberg nyval 2 år
  Suppleant 1: Agnetha Andersson nyval 2 år
  Revisor 1: Ingela Bergare omval 1 år
  Revisor 2: Vakant nyval 1 år
  Revisorssupleant 1: Camilla Appelgren omval 1 år
  Revisorssuppleant 2: Jenny Naartijärvi omval 1 år
  Årsmötesordförande: Vakant  

  Enligt de nya stadgarna kan du som medlem nominera ytterligare kandidater till styrelsen eller andra förtroendeposter genom att skicka ett förslag till styrelsen. Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost.

  Förslaget ska ange:

  • vilken funktion som avses
  • namn på kandidaten
  • en kort presentation
  • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter

   

  Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Förslagen mejlas till sekreterare@sask.nu

 • Information från SASK:s styrelse (oktober 2020)

  • Valberedningen är i full gång med sitt arbete. Har du några tips på namn? Kontakta valberedning@sask.nu med ditt förslag!
  • Aussietidningen nr 3 är, som vi berättat redan, försenad om ni undrar vart den har tagit vägen. Vi väljer att göra ett dubbelnummer i höst och skjuter utgivningen lite närmare julen.
  • En importerad aussie, registrerad i ASCA (vår moderklubb i USA), har idag inte möjlighet att få sin stamtavla ifylld/registrerad i SKK. Stamtavlorna för dessa hundar är tomma. Det ställer till problem för våra uppfödare. Vi har nu skickat en skrivelse till SKK, för att påtala problemet och (hoppas vi!) få det löst. Frågan ligger nu hos SKK:s Avelskommitté.
  • Vår nybildade Arrangemangskommitté kommer att ha hand om våra rasmästerskap i olika grenar, Rasspecialen och mässor. Kommittén organiserar dessa tillsammans med till exempel en lokal brukshundsklubb, som har huvudansvaret. Vi har också tagit fram ett ramverk för hur vi tänker oss att det ska fungera mellan SASK och den arrangerande partnern. Vi provar och utvärderar och hoppas att vi med detta ska få ett bra flow i våra arrangemang och därmed kan ordna RM i många grenar.
   RM i Bruks är under planering liksom Rasspecialen, även om vi inte vet hur smittläget kommer att se ut 2021.
  • Stockholms hundmässa i december och MyDog i Göteborg i januari är båda inställda.
  • Vallningskommittén har nu ett flertal medlemmar – garvade vallare allihop – och vi ser fram emot vad som kommer att hända där!
  • Ärendet med de olagligen kuperade svansarna fortsätter att följas av styrelsen. Senaste kontakten var med polisen som fått i uppdrag av åklagaren att samla in ytterligare material.
   Vi påminner igen: all form av kupering utan medicinska skäl är ett brott mot djurskyddslagen och att ställa ut en hund som är kuperad är inte tillåtet i Sverige. Om ägaren vet om att dennes hund är kuperad och ändå ställer ut, är detta ett brott mot SKK:s regler. Det kan få allvarliga konsekvenser. Även en naturligt kort svans som kuperats är belagd med utställningsförbud.
  • Påminnelse-OBS till våra medlemmar!! Se över era medlemsuppgifter, så att där finns en aktuell e-postadress. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter. All kommunikation från oss och från SBK sker genom den adress som finns registrerad där. Är det fel adress får ni inte mejlen.
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Medlemskap.
   Välkommen som medlem!

  Ha en fortsatt skön höst och var rädda om er och om era medmänniskor!

  Allra bästa hälsningar,

  Styrelsen för SASK

 • Information från SASK:s styrelse (september 2020)

  • Årsmöte är det inte dags för än, men kanske har du ett förslag som du vill att vi tar upp? Skicka förslaget (eller motion som det kallas i sådana här sammanhang), så att vi har det senast den 20 oktober. Du kan mejla till ordforande@sask.nu. OBS! Var tydlig med vad ditt förslag är, så vi vet vad vi ska rösta om.
  • Kullstatistiken pratade vi om sist (då på remiss i uppfödargruppen) och den är lite försenad. Några justeringar ska göras och sen lägger vi ut den på sask.nu.
  • Uppfödarträffar. Ett upplägg finns nu klart och kommer att presenteras i kommande nummer av Aussietidingen. Håll utkik!
  • Vallningskommittén är igång och medlemmar har rekryterats in. Även detta kan ni läsa om i kommande nummer av Aussietidningen med tema vallning.
  • Aussietidningen nr 3 är försenad. Vi har därför beslutat att göra detta nummer extra fylligt och nöja oss med ett nummer i höst. Våra ideella krafter räcker inte till för två bra nummer under den korta hösten.
 • 2020-11-14 (All day)
  Helsingborg bk

  SASK anordnar exteriörbeskrivning i Helsingborg lörd. 14 nov.
  Anmälan finns öppen på SBKtävling.
  Sista anm. dag 23 okt. OBS! Begränsat antal deltagare.
  Varmt välkommen!

Senast uppdaterat:

  m t o t f l s
49
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
50
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
51
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
52
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
53
28
 
29
 
30
 
31