Välkommen till SASK

Två aussies framför den amerikanska flaggan

SASK är en rasklubb inom Svenska Brukshundsklubben (SBK) och är registrerad som en så kallad bruksras. SBK har delegerat avelsansvaret för sina bruksraser till respektive rasklubbar. SASK är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundsras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens huvudarbete är avelsansvaret för rasen och sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning medlemmar emellan.

 

Aktiviteter i SASK

2016-03-13 (Hela dagen) Norrköpings Brukshundklubb
2016-06-04 (Hela dagen) till 2016-06-06 (Hela dagen)
Håverud i Dalsland
2016-06-26 (Hela dagen)
2016-07-03 (Hela dagen)
2016-09-02 (Hela dagen) till 2016-09-04 (Hela dagen)
2016-09-24 (Hela dagen) Helsingborg
register